ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Скъпи седмокласници, уважаеми родители,

Ръководството на  VIII ОУ „Кракра Пернишки” – гр. Перник уведомява всички седмокласници и техните родители, че на  9 май (неделя) 2021 година от 8:00 часа  в сградата на училището ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от VII клас, съгласноЗаповед № РД09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Документи за участие в състезанието:

  • Заявление/декларация за информирано съгласие по образец се подава единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.

Учениците от VII клас, които желаят да участват в състезанието следва да подадат заявление за участие и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни в срок до 27.04.2021 г. в училището, в което се обучават.

           Телефон за справки: 076 / 601790

Участието не е срещу заплащане на такса или дарение.

Очакваме Ви!

Предизвикателството да си ученик в онлайн среда

Първо място в конкурса за есе на тема ,,Предизвикателството да си ученик в онлайн среда“, организиран от Община Перник и Общински съвет по наркотични вещества, беше спечелено от Ема Николова, ученичка от VI клас на VIII ОУ ,,Кракра Пернишки“.

На Саниа Захарива, от същия клас, бе присъдено трето място в конкурса.

ВАЖНО!


От 04.01.2021 г. учениците от начален етап ще се обучават присъствено, в училище,
а учениците от прогимназиален етап продължават ОРЕС ( обучение от разстояние в електронна среда).

От 04.01.2021 г. графикът на часовете
при ОРЕС за учениците от V, VI и VII клас е:
1 час 8.00 – 8.30
2 час 8.50 – 9.20
3 час 9.40 – 10.10
Една почивка – 30 минути;
4 час 10.40 – 11.10
5 час 11.30 – 12.00
6 час 12.20 – 12.50
7 час 13.00 – 13.30

ВАЖНО!

Уважаеми родители, ученици и учители!

На основание  Заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министерство на здравеопазването и РД 09-3457/26.11.2020 г. на Министерство на образованието и науката, поради необходимост  от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID 19, обучението  в 8 ОУ „Кракра Пернишки“ преминава в електронна среда от разстояние, считано от 30.11. 2020 г. до 21.12.2020 г.

Засади дърво, направи добро!

Лъвчетата – първокласници засадиха свое дръвче на успеха.Участвахме в кампанията „Засади дърво, направи добро “ организирана от Иво Танев. Благодарим му за инициативата и за осигурената липичка.

Златен медал за VIII ОУ “ Кракра Пернишки“

Михаил Мишев, ученик от VI клас, спечели златен медал в спринта на 100 метра в Деня на предизвикателствата, част от тържествата по случай Деня на град Перник. Заслужено злато за Мишо и г-жа Александрова!