Документи

Стратегия за развитие на училището

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи

Етичен кодекс

УУП – 1 клас

УУП 2 клас

УУП 6 клас

Бюджет 2017

Отчет бюджет I тримесечие 2017

Отчет бюджет II тримесечие на 2017

Отчет бюджет III тримесечие на 2017

Отчет бюджет IV тримесечие на 2017

Бюджет 2018

отчет бюджет 1 тримесечие на 2018 г.

УУП 2018 – 2019