Класове

                                                            Първи  клас

 кл. ръководител Цветанка Заркова

     учител на група ЦДО е  Корнелия Павлова

         Първи клас на VІІІ ОУ „Кракра Пернишки“ се състои от 28 будни, любознателни и креативни деца.

 Измежду тях има ученици с различни наклонности и таланти.

    Втори клас

   Класен ръководител Йоана Николова

     учител на групата ЦДО е  Ивета Тишева

      Класът се състои от 20 ученици.

       Всички те са пъргави, енергични и любознателни.

                  

                                                                  Трети клас

                                     класен ръководител Ива  Младенова

                                   учител на група ЦДО е  Елианна Симеонова

                   Трети  клас при VIII ОУ „Кракра Пернишки“ се състои от 14 ученици.

                           Класът участва в много инициативи,конкурси и проекти.

                В класа има дух на взаимопомощ,конкуренция,съпричастност и екипност.

                                  Четвърти  клас „ЛЪВЧЕТА“
                               класен ръководител Таня Георгиева
                             учител на група ЦДО  – Елианна Симеонова

               Четвърти клас на VІІІ ОУ „Кракра Пернишки“ се състои от 17 будни и                   любознателни  деца.Сред тях има изявени математици, които участват в                 извънучилищни състезания

                          В класа има ученици с различни наклонности и таланти.

                          Някои от тях  рисуват, други танцуват, а трети спортуват.            

                   Учителите искат  да запалят у всички ученици огънчето на любовта                           към   родината, към родния край, към българския фолклор и към                               истинските български ценности.

               Родителите им са изключително отзивчиви и  подкрепят всяко начинание.

                                                          

                                                               Пети клас

                                  класен ръководител Недка Йорданова

                                   учител сборна група ЦДО – Даниелка Пенева

         Петокласниците  в VIII ОУ „Кракра Пернишки“ са двадесет и един.

  Те са умни, весели, чаровни и креативни. Критични, откровени и справедливи са. Много са старателни и любознателни. Обичат да работят в екип и да си помагат при изпълнение на задачите за домашна и извънкласна работа. След кратка дискусия и разсъждения взимат единодушно решение на поставените им казуси. Задружни са. Заедно прекарват свободното си време.

Сред тях има любители на танца, на спорта, на изкуството.

Родителите на децата винаги ги подкрепят и се включват в дейностите на класа.

                                                      Шести клас

                                   класен ръководител Красимир Манолов

                               учител сборна група ЦДО – Даниелка Пенева

         Шести  клас на VІІІ ОУ „Кракра Пернишки“ се състои от 21 ученици.

 Класът е разнообразен като структура, но всички са с положително отношение към ученето и добро ниво на дисциплинираност.

Отношения между учениците са нормални – другарство, взаимопомощ, взаимно доверие, внимание, честност, отзивчивост, тактичност , в класа има взаимно разбиране и благоразположение, преобладава добро и жизнерадостно настроение,всички ученици се отнасят с уважение към мнението на останалите, критиките се изказват от добри намерения, успехите или провалите на отделните членове предизвикват съпреживяване на всички членове на класа. Обединени са на принципа „един за всички, всички за един“, класът е активен и пълен с енергия, класът бързо се отзовава, ако е необходимо да се направи нещо полезно и учениците се чувстват горди, когато класа получава похвали.

        Активно участват в училищния живот ­- чествания, празненства, ритуали .