Класове

   Първи  клас

 Класен ръководител – Гергана Седевчова

     Учител на група ДЦО е  Корнелия Павлова

  Първи клас се състои от 22 ученици.

   Втори  клас

 Класен ръководител – Таня Георгиева

     Учител на група ЦДО е  Елианна Симеонова

         Втори клас на VІІІ ОУ „Кракра Пернишки“ се състои от 21 будни, любознателни и креативни деца.

  Трети клас

   Класен ръководител – Дафина Бандакова

     Учител на групата ЦДО е  Ивета Тишева

      Класът се състои от 26 ученици.

       Всички те са пъргави, енергични и любознателни.

Четвърти клас

          Класен ръководител – Йоана Николова

            Учител на група ЦДО е  Ивета Тишева

                   Четвърти  клас при VIII ОУ „Кракра Пернишки“ се състои от 20 ученици.

                Класът участва в много инициативи,конкурси и проекти.

                В класа има дух на взаимопомощ, конкуренция, съпричастност и екипност.

 Пети клас 
         Класен ръководител  – Красимир Манолов                            

                     Пети клас на VІІІ ОУ „Кракра Пернишки“ се състои от 11 будни и                                              любознателни  деца.             

                                              

       Шести клас

                                      Класен ръководител  – Даниелка Пенева                                 

                  Шестокласниците  в VIII ОУ „Кракра Пернишки“ са седемнадесет.       Те са умни, весели, чаровни и креативни. Критични, откровени и справедливи са. Много са старателни и любознателни. Обичат да работят в екип и да си помагат при изпълнение на задачите за домашна и извънкласна работа.

            Сред тях има любители на танца, на спорта, на изкуството.

         Седми клас

               Класен ръководител –  Людмила Александрова

         Седми  клас на VІІІ ОУ „Кракра Пернишки“ се състои от 22 ученици.

 Класът е разнообразен като структура, но всички са с положително отношение към ученето и добро ниво на дисциплинираност.