Класове

   Първи  клас

 Класен ръководител – Таня Георгиева

     Учител на група ЦДО е  Елианна Симеонова

                                           Първи клас се състои от 23 ученици.

   Втори  клас

 Класен ръководител – Цветанка Заркова

     Учител на група ЦДО е  Корнелия Павлова

         Втори клас на VІІІ ОУ „Кракра Пернишки“ се състои от 27 будни, любознателни и креативни деца.

 Измежду тях има ученици с различни наклонности и таланти.

  Трети клас

   Класен ръководител – Йоана Николова

     Учител на групата ЦДО е  Ивета Тишева

      Класът се състои от 20 ученици.

       Всички те са пъргави, енергични и любознателни.

                  

       Четвърти клас

          Класен ръководител – Ива  Младенова

            Учител на група ЦДО е  Ивета Тишева

                   Четвърти  клас при VIII ОУ „Кракра Пернишки“ се състои от 13 ученици.

                           Класът участва в много инициативи,конкурси и проекти.

                В класа има дух на взаимопомощ,конкуренция,съпричастност и екипност.

 Пети клас 
           Класен ръководител  – Даниелка Пенева
                            

               Пети клас на VІІІ ОУ „Кракра Пернишки“ се състои от 16 будни и                   любознателни  деца.Сред тях има изявени математици, които участват в                 извънучилищни състезания.

                          В класа има ученици с различни наклонности и таланти.

                          Някои от тях  рисуват, други танцуват, а трети спортуват.            

                   Учителите искат  да запалят у всички ученици огънчето на любовта                           към   родината, към родния край, към българския фолклор и към                               истинските български ценности.

               Родителите им са изключително отзивчиви и  подкрепят всяко начинание.

                                                          

           Шести клас

                 Класен ръководител  – Куна Кръстева

                                   

         Шестокласниците  в VIII ОУ „Кракра Пернишки“ са двадесет и двама.

  Те са умни, весели, чаровни и креативни. Критични, откровени и справедливи са. Много са старателни и любознателни. Обичат да работят в екип и да си помагат при изпълнение на задачите за домашна и извънкласна работа. След кратка дискусия и разсъждения взимат единодушно решение на поставените им казуси. Задружни са. Заедно прекарват свободното си време.

Сред тях има любители на танца, на спорта, на изкуството.

Родителите на децата винаги ги подкрепят и се включват в дейностите на класа.

         Седми клас

               Класен ръководител –  Красимир Манолов

         Седми  клас на VІІІ ОУ „Кракра Пернишки“ се състои от 22 ученици.

 Класът е разнообразен като структура, но всички са с положително отношение към ученето и добро ниво на дисциплинираност.

Отношения между учениците са нормални – другарство, взаимопомощ, взаимно доверие, внимание, честност, отзивчивост, тактичност , в класа има взаимно разбиране и благоразположение, преобладава добро и жизнерадостно настроение,всички ученици се отнасят с уважение към мнението на останалите, критиките се изказват от добри намерения, успехите или провалите на отделните членове предизвикват съпреживяване на всички членове на класа. Обединени са на принципа „един за всички, всички за един“, класът е активен и пълен с енергия, класът бързо се отзовава, ако е необходимо да се направи нещо полезно и учениците се чувстват горди, когато класа получава похвали.

        Активно участват в училищния живот ­- чествания, празненства, ритуали .