Прием

Уважаеми родители,

Всички ученици, подали документи за прием в I клас ,са класирани.

Записването на приетите ученици е в периода 07-10 юни 2021 г. с оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование.

Приемът на ученици в първи клас за 2021/22 учебна година се осъществява съгласно заповед на Директора и при наличието на определени критерии.