Екип

ЕКИП ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Педагогически персонал

 • Вера Найчова Даскалова- директор
 • Недка Стоянова Йорданова – старши учител по математика
 • Людмила Людмилова Александрова – старши учител по природни науки
 • Радостина Стойчева Асенова – старши учител по английски език
 • Красимир Метков Манолов- старши учител по БЕЛ
 • Теодора Рангелова Александрова – начален учител и учител по история и цивилизации
 • Гергана Матова Седевчова – начален учител
 • Таня Алексиева Георгиева- старши начален учител
 • Даниелка Радева Пенева – учител ЦДО
 • Цветанка Георгиева Заркова – учител ЦДО
 • Василка Георгиева Ганикова – учител ЦДО
 • Йоана Емилова Николова- начален учител
 • Ива Емилова Младенова -учител ЦДО
 • Корнелия Павлова Огнянова – учител ЦДО
 • Евелина Йорданова Лазарова – учител по технологии и предприемачество и информационни технологии / външен лектор/
 • Сашко Стойков Евтимов – учител по изобразително изкуство / външен лектор/
 • Станка Тодорова Тодорова – учител по музика / външен лектор/
 • Ренета Димитрова Варадинова – учител по физическо възпитание / външен лектор/
 • Димитрина Тодорова Стоянова – ресурсен учител
 • Борислава Божидарова Райчева – логопед
 • Непедагогически персонал:
 • Василка Йорданова Зекирска – гл. счетоводител
 • Даниела Любенова Йосифова – чистачка
 • Цветанка Емилова Варадинова – чистачка
 • Христо Иванов Митов – портиер