Екип

ЕКИП ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Педагогически персонал

 • Вера Даскалова – директор
 • Недка  Йорданова – заместник – директор учебна дейност
 • Людмила Гюдерова –  Александрова – старши учител по природни науки
 • Мария  Асенова – учител по английски език
 • Красимир  Манолов- старши учител по БЕЛ
 • Даниелка Пенева – учител по история и цивилизации и география и икономика
 • Людмила Йорданова – учител по математика
 • Гергана Седевчова – начален учител
 • Таня Георгиева- старши начален учител
 • Дафина Бандакова – старши начален учител
 • Йоана  Николова – старши начален учител
 • Корнелия  Огнянова – учител ДЦО
 • Ивета  Стоева – Тишева – учител ДЦО
 • Елианна  Симеонова – учител ДЦО
 • Георги Буюклийски  – старши учител по информационни технологии и технологии и предприемачество
 • Илейн Валенте – учител по музика / външен лектор/
 • Даниела Иванова – учител по физическо възпитание
 • Димитрина Стоянова – ресурсен учите
 • Непедагогически персонал:
 • Василка  Зекирска – гл. счетоводител
 • Даниела  Йосифова – чистачка
 • Цветанка Ваклинова- чистачка
 • Христо Митов – портиер