Екип

ЕКИП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Педагогически персонал

 • Недка Стоянова Йорданова – директор
 • Куна Кръстева – старши учител по математика
 • Людмила Людмилова Александрова – старши учител по природни науки
 • Радостина Стойчева Асенова – старши учител по английски език
 • Красимир Метков Манолов- старши учител по БЕЛ
 • Гергана Матова Седевчова – начален учител
 • Таня Алексиева Георгиева- старши начален учител
 • Даниелка Радева Пенева – учител по история и цивилизации, география и икономика
 • Цветанка Георгиева Заркова – старши начален учител
 • Йоана Емилова Николова- начален учител
 • Ива Емилова Младенова -начален учител
 • Корнелия Павлова Огнянова – учител ЦДО
 • Ивета Петрова Стоева – Тишева – учител ЦДО
 • Елианна Веселинова Симеонова – учител ЦДО
 • Георги Василев Буюклийски  – учител по информационни технологии и технологии и предприемачество / външен лектор/
 • Илейн Валенте – учител по музика / външен лектор/
 • Даниела Иванова – учител по физическо възпитание
 • Димитрина Тодорова Стоянова – ресурсен учител
 • Борислава Божидарова Райчева – логопед
 • Непедагогически персонал:
 • Василка Йорданова Зекирска – гл. счетоводител
 • Даниела Любенова Йосифова – чистачка
 • Цветанка Емилова Варадинова – чистачка
 • Христо Иванов Митов – портиер