Съобщение

Общинският кръг на олимпиадата по Български език и литература ще се проведе на 09.12.2019 г. от 14,00 ч.

Общинският кръг на олимпиадата по Математика ще се проведе на 12.12.2019 г. от 14, 00 ч.