Твоят час

„Час по родолюбие – 140 години Свободна България “ представителна изява на клуб „Бабино огнище“ с ръководител Теодора Рангелова

Арт – пленер „Усмихни се“ – заключителна представителна изява на клуб „Бабино огнище“ с ръководител Теодора Рангелова

В училището са сформирани 4 групи за извънкласни дейности за занимания по интереси:

  • Арт работилница
  • Клуб „Цветни красоти“
  • Клуб “ Бащино огнище“
  • Танцово студио “ Стъпка по стъпка“

и 3 групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

  • Математиката лесна и интересна
  • Клуб “ Любознайко“
  • Играем чрез игри

анкетна карта ЗИ   анкетна карта ОТ