Училищен кабинет по медиация / посредничество/

Екип на VІІІ Основно училище „Кракра Пернишки“ – град Перник участва в мобилност на училищни екипи по Национална програма „Квалификация“ 2018 г. – 4.1.6. „Мобилности за посещение на училища с кабинети по медиация и развита IT структура“ в област Сливен на 06-07.11.2018 г.

Посетихме  СУ „Иван Вазов“ в град Нова Загора, където се запознахме с работата на изградения и действащ училищен център по медиация.

След решение на Педагогическия съвет / Протокол №2/27.11.2018 г./  на 30.11.2018г. беше открит училищен кабинет по медиация.