НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Уважаеми ученици и родители,

Резултатите от първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 г. ще бъдат обявени днес 13 юли 2021 г. на сайта https://priem.mon.bg. Проверката се извършва по входящ номер и код за достъп от служебната бележка на ученика.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16.07.2021 г. в училището, в което ученикът е приет.

При записване се подават следните документи:

  1. заявление до директора на училището;
  2. оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в обединени и средни училища.

При подаване на заявлението  учениците не променят и не пренареждат желанията си.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

  • не са приети на първо класиране;
  • приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Във втория етап на класиране учениците се класират на по-предно свое желание или запазват мястото си от първия етап на класиране.

Учениците, които не са класирани на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.

Ученик, който е класиран и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

До 13 юли 2021 г. – първо класиране

До 16 юли 2021 г. – записване на приетите по първо класиране

До 20 юли 2021 г. – второ класиране

До 22 юли 2021 г. – записване на приетите по второ класиране

23 юли 2021 г. – обявяване на незаетите места след второ класиране

26-27 юли 2021 г. – подаване на документи за участие в трето класиране

29 юли 2021 г. – обявяване на приетите на трето класиране

До 2 август 2021 г. – обявяване на незаетите места след трето класиране

До 10 септември 2021 г. – попълване на незаетите места след трето класиране

До 14 септември 2021 г. – утвърждаване на план-приема

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.