ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Подаване на сигнали във връзка с обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система:

  1. Телефонна линия:  0800 10 112
  2. Електронна поща:  obhvat@mon.bg