НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Уважаеми ученици и родители,

Резултатите от първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 г. ще бъдат обявени днес 13 юли 2021 г. на сайта https://priem.mon.bg. Проверката се извършва по входящ номер и код за достъп от служебната бележка на ученика.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16.07.2021 г. в училището, в което ученикът е приет.

При записване се подават следните документи:

  1. заявление до директора на училището;
  2. оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в обединени и средни училища.

При подаване на заявлението  учениците не променят и не пренареждат желанията си.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

  • не са приети на първо класиране;
  • приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Във втория етап на класиране учениците се класират на по-предно свое желание или запазват мястото си от първия етап на класиране.

Учениците, които не са класирани на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.

Ученик, който е класиран и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

До 13 юли 2021 г. – първо класиране

До 16 юли 2021 г. – записване на приетите по първо класиране

До 20 юли 2021 г. – второ класиране

До 22 юли 2021 г. – записване на приетите по второ класиране

23 юли 2021 г. – обявяване на незаетите места след второ класиране

26-27 юли 2021 г. – подаване на документи за участие в трето класиране

29 юли 2021 г. – обявяване на приетите на трето класиране

До 2 август 2021 г. – обявяване на незаетите места след трето класиране

До 10 септември 2021 г. – попълване на незаетите места след трето класиране

До 14 септември 2021 г. – утвърждаване на план-приема

За бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

Всички ученици, подали документи за прием в I клас ,са класирани.

Записването на приетите ученици е в периода 07-10 юни 2021 г. с оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование.

Осмо основно училище ,,Кракра Пернишки“ на 57 години

Честит празник, мое училище!

Училище с минало, богато на успехи!

Училище с настояще, изпълнено с предизвикателства!

Училище с бъдеще, защото бъдещето расте в теб!

Ние, учениците с достойнство носим твоето име, почитаме твоята 57 годишна история, пазим твоите традиции. Ще бъдем силни и ученолюбиви, обединени от онова, невидимо за очите нещо, което всеки от нас носи в сърцето.

Оставаме горди наследници на войводата Кракра!

57 години VIII ОУ „Кракра Пернишки“

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Колективът и учениците на Осмо основно училище “ Кракра Пернишки“, гр.Перник има удоволствието да Ви покани на тържественото отбелязване на празника на училището!

Събитието ще се състои на 3 юни 2021 г. от 10:00 часа в двора на училището.

ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Скъпи седмокласници, уважаеми родители,

Ръководството на  VIII ОУ „Кракра Пернишки” – гр. Перник уведомява всички седмокласници и техните родители, че на  9 май (неделя) 2021 година от 8:00 часа  в сградата на училището ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от VII клас, съгласноЗаповед № РД09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Документи за участие в състезанието:

  • Заявление/декларация за информирано съгласие по образец се подава единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.

Учениците от VII клас, които желаят да участват в състезанието следва да подадат заявление за участие и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни в срок до 27.04.2021 г. в училището, в което се обучават.

           Телефон за справки: 076 / 601790

Участието не е срещу заплащане на такса или дарение.

Очакваме Ви!

Предизвикателството да си ученик в онлайн среда

Първо място в конкурса за есе на тема ,,Предизвикателството да си ученик в онлайн среда“, организиран от Община Перник и Общински съвет по наркотични вещества, беше спечелено от Ема Николова, ученичка от VI клас на VIII ОУ ,,Кракра Пернишки“.

На Саниа Захарива, от същия клас, бе присъдено трето място в конкурса.

ВАЖНО!


От 04.01.2021 г. учениците от начален етап ще се обучават присъствено, в училище,
а учениците от прогимназиален етап продължават ОРЕС ( обучение от разстояние в електронна среда).

От 04.01.2021 г. графикът на часовете
при ОРЕС за учениците от V, VI и VII клас е:
1 час 8.00 – 8.30
2 час 8.50 – 9.20
3 час 9.40 – 10.10
Една почивка – 30 минути;
4 час 10.40 – 11.10
5 час 11.30 – 12.00
6 час 12.20 – 12.50
7 час 13.00 – 13.30