VIII ОУ "Кракра Пернишки" - гр.Перник

От 8 до 10 март 2023 г. група учители и ученици участваха в мобилност по Национална програма „Иновации в действие“  на МОН като посетиха  иновативно  училище – Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Гоце Делчев. Заедно с другите две партньорски училища  – 20  ОУ „Тодор Минков“ – град София и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли наблюдаваха и активно участваха в уроците:  „Творим с гипс“ – занимание по интереси в ГЦОУД 2 клас, „Познаваме ли растенията“ – урок в 1б и 2а клас, Българските държавници“ – интердисциплинарен урок в 4б клас; „Да съхраним българското!“ – занимания по интереси в ГЦОУД – 1в клас; „Реките в България“ – занимание по интереси в ГЦОУД – 3б клас, „Разнообразният свят на растенията“ в 3б клас. Включиха се в Ателие Роботика – представяне на интерактивен под, роботи, 3D принтиране. Запознаха се с най-успешната програма за ПБО – Red Paper Plane, представена от учениците от 3в клас.