VIII ОУ "Кракра Пернишки" - гр.Перник

Извънкласни дейности

    През учебната 2021/2022 година в VIII ОУ „Кракра Пернишки“ – град Перник бяха сформирани и функционират три клуба за занимания по интереси.
Клуб по интереси „Научи се да даряваш“ с ръководител Таня Георгиева учи децата да проявяват грижа и внимание към другия.
    Изучават се основните принципи и механизми на дарителство и доброволчество.
Ученето става по интересен, включващ начин и има елемент на практика. Учениците участват в проекти, доброволчески инициативи и се запознават с различни каузи.

Математическото мислене е най-важният компонент, влияещ на развитието на личността.

В клуб „Математика” с ръководител Йоана Николова е забавно, в него членуват тези, които обичат царицата на науките, както и тези, които се плашат от нея, защото им е трудна.

     Основна цел е създаване на позитивно отношение към математиката. Тъй като тя  е навсякъде около нас – в нашия дом, в дървените кубчета, в детските игри и лудории, в пътешествията. В клуба се решават ребуси и интересни задачи, подреждат математически пъзели и още много неща.

Клуб „Математиката – полезна и интересна“  с ръководител Людмила Йорданова цели:

  • Обогатяване на знанията и уменията на учениците от прогимназиален етап при решаване на текстови задачи.
  • Прилагане на основни правила при решаване на задачи с числови изрази.
  • Решаване на задачи с практическо приложение
  • Успешно представяне на Национално външно оценяване.

През учебната 2022/2023 година в училището са сформирани и функционират пет клуба за занимания по интереси.

Клуб “Сръчност и красота” с ръководител Даниелка Пенева.

Клуб “Родолюбче” с ръководител Таня Георгиева.

Арт клуб с ръководител Дафина Бандакова. 

Клуб “Многознайко” с ръководител Гергана Седевчова.

Клуб “Математиката – полезна и интересна” с ръководител Людмила Йорданова.