VIII ОУ "Кракра Пернишки" - гр.Перник

Организация в условията на Ковид