VIII ОУ "Кракра Пернишки" - гр.Перник

ЕКИП ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Педагогически персонал

 • Вера Даскалова – директор
 • Недка  Йорданова – заместник – директор учебна дейност
 • Людмила Гюдерова –  Александрова – старши учител по природни науки
 • Мария  Асенова – учител по английски език
 • Красимир  Манолов- старши учител по БЕЛ
 • Даниелка Пенева – учител по история и цивилизации и география и икономика
 • Людмила Йорданова – учител по математика
 • Гергана Седевчова – старши начален учител
 • Таня Георгиева- старши начален учител
 • Дафина Бандакова – старши начален учител
 • Йоана  Николова – старши начален учител
 • Корнелия  Огнянова – учител ГЦОУД
 • Мая Богомилова – учител ГЦОУД
 • Елианна  Симеонова – учител ГЦОУД
 • Георги Буюклийски  – старши учител по информационни технологии и технологии и предприемачество
 • Илениа Валенте – учител по музика /външен лектор/
 • Ренета Варадинова – учител по физическо възпитание
 • Димитрина Стоянова – старши ресурсен учител
 • Елизабета Серафимова – психолог
 • Лора Иванова – логопед

Непедагогически персонал:

 • Василка  Зекирска – гл. счетоводител
 • Даниела  Йосифова – чистачка
 • Цветанка Ваклинова- чистачка
 • Христо Митов – портиер