VIII ОУ "Кракра Пернишки" - гр.Перник

„ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Национална програма „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
За първа година училището се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“ през учебната 2020-2021 г.
Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП.
Наш партньор по програмата за 2020/2021 учебна година беше:
Иновативно училище:
ОУ „Васил Левски“ гр. Ловеч
Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в училище – партньор.

През настоящата 2021-2022 година отново ще участваме в програмата. Наш партньор е ОУ „Панайот Хитов“ – град Сливен.

От 13.04.2022 г. до 15.04.2022 г. посетихме иновативно ОУ „Панайот Хитов“ – град Сливен по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН. Целта на посещението бе споделяне на добри практики и обмяна на опит.

    Програмата за посещение на място включваше наблюдение в учебни часове в начален и прогимназиален етап. В ПЕ наблюдавахме иновативни уроци по Биология и здравно образование в 7 А клас и История и цивилизации в 5 клас, а в НЕ – бинарен урок по БЕЛ и ИИ в 4 клас, Английски език в 3 клас, занимание по интереси „Пролетни празници“  в ЦДО 1-2 клас. Приехме предизвикателството да се включим дейно и в провеждането на демонстрацията на снукър клуба на училището „Савулен“, а децата от клуба по програмиране ни демонстрираха своите завидни знания.

       В неформална обстановка и преки разговори споделихме опита и впечатленията си от работата в областта на иновациите и с останалите участници в мобилността – Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ – град Банско и СУ „Г. С. Раковски“ – град Велико Търново. Запознахме се отблизо и с богатата история и природа на град Сливен,  като посетихме местността Карандила, крепостта „Туида“ и Архитектурно-исторически резерват Жеравна.

От 19.04.2022 г. до 21.04.2022 г. посетихме иновативно НУ „Свети Паисий Хилендарски“ – град Банско. Програмата за посещение на място включваше наблюдение в учебни часове в начален етап. Иновативните уроци, които предложи училището бяха различни и запомнящи се. Наблюдението на интердисциплинарни уроци : „Математика, музика, технологии и предприемачество“, „Математика с физкултура“, „Математика с Енвижън“, „Обичам природата и се грижа за нея“, „Моят билет към света“ предизвикаха голям интерес.

   Урокът „С китара в ръка“ по музика показа, че той може да бъде истински, само когато е подплатен с демонстрация и владеене на музикални инструменти. Занятието в ПГ „Пчеличка“ – „Моите сетива“ е показателно за подготовката на малките ученици в първи клас. Дискусията за „трудните деца“ и обменения опит ни дават самочувствие, че работим в правилна посока относно децата, нуждаещи се от подкрепа.

От 8 до 10 март 2023 г. група учители и ученици участваха в мобилност по Национална програма „Иновации в действие“  на МОН като посетиха  иновативно  училище – Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Гоце Делчев. Заедно с другите две партньорски училища  – 20  ОУ „Тодор Минков“ – град София и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли наблюдаваха и активно участваха в уроците:  „Творим с гипс“ – занимание по интереси в ГЦОУД 2 клас, „Познаваме ли растенията“ – урок в 1б и 2а клас, Българските държавници“ – интердисциплинарен урок в 4б клас; „Да съхраним българското!“ – занимания по интереси в ГЦОУД – 1в клас; „Реките в България“ – занимание по интереси в ГЦОУД – 3б клас, „Разнообразният свят на растенията“ в 3б клас. Включиха се в Ателие Роботика – представяне на интерактивен под, роботи, 3D принтиране. Запознаха се с най-успешната програма за ПБО – Red Paper Plane, представена от учениците от 3в клас.

 

 От  26.04.2023 г. до 28.04.2023 г. екип от учители и ученици от нашето училище  посетиха иновативно 20 ОУ „Тодор Минков“ – град София. Посещението е по НП „Иновации в действие“. Другите партньорски училища са Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Гоце Делчев и  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Симитли. Домакините показаха как се създават и обработват интерактивни материали, споделиха свои практики за работа с деца със СОП, представиха Адаптационна седмица, урок по история в 6 клас и демонстрираха електронни тестове, задания и игри за иновативни учители.