VIII ОУ "Кракра Пернишки" - гр.Перник

Квалификационна дейност

В изпълнение на Плана за квалификационната дейност на педагогическите специалисти за учебната 2022/2023 г. на 01.02.2023 г. от 10,00 ч. ще се проведе обучение на тема „Използването на електронни ресурси – налични технически средства и интерактивни платформи за онлайн и дистанционно обучение“ от обучаваща организация КЕЙСИЕМ ЕООД.