VIII ОУ "Кракра Пернишки" - гр.Перник

Обучение на педагогическите специалисти

На 5 февруари 2024 г. се проведе обучение на педагогическите специалисти в училището в електронна среда на тема “ Как да създавам интегрирани уроци?“. Обучителната огранизация е „Уча се“ ЕООД.