VIII ОУ "Кракра Пернишки" - гр.Перник

Патронен празник на училището

Нашето училище е единственото в България, което носи името на гордия пернишки войвода Кракра.

От създаването си през 1964 г. до 1994 г. е носило името „Димитър Полянов“. С решение на Педагогическия съвет по повод 30 годишнината от създаването му през 1994 г. е преименувано на „Кракра Пернишки“ и последния петък от месец март е обявен за патронен празник на училището.

А днес с гордост отбелязахме 59 годишнината от създаването на училището и патронния празник с вълнуваща програма, представена от прекрасните ни деца.

Последните десет дни преди патронния празник бяха изпълнени с разнообразни и интересни инициативи, свързани със славната история на Перник – посещение на крепостта Кракра с историческа беседа, презентация, изготвена от учениците от 7 клас и представена пред учениците от начален курс, изложба от рисунки и спортни изяви.