VIII ОУ "Кракра Пернишки" - гр.Перник

Регионална инициатива „Обучението по български език и литература – ключ към миналото – портал към бъдещето“