admin

Национално ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

От 27.06.2022 г. до 29.06.2022 г.  отборът на VIII ОУ “Кракра Пернишки” представи достойно област Перник в XVIII Национално ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” в град Велико Търново.

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) Основна цел: Да не …

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ Read More »