Uncategorized

Обществен съвет

Състав Ивайло Венелинов – председател Диана Христова Елисавета Томова – Иванова Милена Рангелова Славчо Чанев – представител на Община Перник РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ Десислава Асенова Румяна

Прочетете повече »

Екип за учебната 2021/2022

Педагогически персонал Вера Даскалова – директор Недка  Йорданова – заместник – директор учебна дейност Людмила Гюдерова –  Александрова – старши учител по природни науки Мария 

Прочетете повече »