VIII ОУ "Кракра Пернишки" - гр.Перник

Administrator

Обществен съвет

Състав• Ивайло Венелинов – председател• Елисавета Томова – Иванова• Лилия Стоянчова• Румяна Кръстева• Юлиана Ефремова – представител на Община Перник Дейност: Чл. 265. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет.(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на

Обществен съвет Read More »

„ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Национална програма „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“За първа година училището се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“ през учебната 2020-2021 г.Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП.Наш

„ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ Read More »

„ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

Национална програма „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“ Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ Дейността се осъществява от  учителите на 1, 2 и 3 клас и е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез създаване

„ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“ Read More »