Administrator

Обществен съвет

Състав Ивайло Венелинов – председател Диана Христова Елисавета Томова – Иванова Милена Рангелова Славчо Чанев – представител на Община Перник РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ Десислава Асенова Румяна Кръстева Цветелина Панова – представител на Община Перник Дейност Чл. 265. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище …

Обществен съвет Read More »

Екип за учебната 2021/2022

Педагогически персонал Вера Даскалова – директор Недка  Йорданова – заместник – директор учебна дейност Людмила Гюдерова –  Александрова – старши учител по природни науки Мария  Асенова – учител по английски език Красимир  Манолов- старши учител по БЕЛ Даниелка Пенева – учител по история и цивилизации и география и икономика Людмила Йорданова – учител по математика …

Екип за учебната 2021/2022 Read More »

„ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Национална програма „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“За първа година училището се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“ през учебната 2020-2021 г.Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП.Наш …

„ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ Read More »

„ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

Национална програма „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“ Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ Дейността се осъществява от  учителите на 1, 2 и 3 клас и е свързана със системно проследяване на личните постижения на учениците от паралелката чрез създаване …

„ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“ Read More »